Noen av mine faste kunder i Norge og utlandet:

I Norge:

Stortinget

Statsministerens kontor

Utenriksdepartementet
Fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet

Forvaltningsorganer som Sivilombudsmannen og utlendingsforvaltningen, NORAD

NHO, LO og andre norske og utenlandske fagorganisasjoner

Advokatkontorer og bedrifter

Det Norske Nobelinstitutt

Rettsvesenet i Norge

Universitetet i Agder (foreleser i juridiske oversettelse)

Høgskulen på Vestlandet (foreleser i rettstolking)

Internasjonalt:

Europarlamentet

Den europeiske domstol (ECJ)

EU-kommisjonen