Hanne Mørk:

Norsk-spansk juridisk ordbok

Elektronisk ordbok i Ordnett.no (Kunnskapsforlaget)

En avansert ordbok for juss, økonomi, politikk og arbeidsliv

Den mest omfattende ordboken innen sitt område. Inneholder 23 000 oppslagsord og 10 000 eksempler.

Ordboken er ment som et hjelpemiddel for personer som har god språkforståelse i spansk, som bruker språket i sitt yrke eller studier, og som trenger et mer avansert verktøy enn eksisterende, generelle ordbøker.

En tidligere versjon av ordboken er utgitt i papirutgave (Cappelen Damm, 2017).

Flyer - nå kan du prøve ordboken gratis i 30 dager.

Prøv ordboken gratis i 30 dager. Ta kontakt med Hanne Mørk, eller forlaget for å få tilsendt adgangskode.

Status: I salg
Utgivelsesår: 2019
Pris: Kr 472,- per år / kr 42 per måned
Forlag: Ordnett.no (Kunnskapsforlaget)
ISBN/EAN: 9788257322632

Hanne Mørk:

Tolking i justissektoren

— En innføring i tolking i retten, hos politiet, barnevernet, i asylsaker og i fengselet

Hanne Mørks nyeste bok er den eneste fremstillingen om rettstolking på norsk.

Boka Tolking i justissektoren gir en grundig innføring i tolketeknikkene som brukes og etikken som gjelder for tolking generelt og for justissektoren spesielt. Også de reglene som ligger til grunn for de enkelte tolkesituasjonene behandles.

De mange praktiske, etiske og språklige dilemmaene tolken må ta stilling til i sitt arbeid beskrives og drøftes i detalj, i tillegg gis en innføring i de viktigste lovene og begrepene som en habil rettstolk må kjenne til.

For brukerne er det avgjørende at tolken har kunnskap om det det skal snakkes om, fremheves av alle brukere, også utenfor justissektoren. Denne boka er et verktøy som gir tolken denne realiakunnskapen og setter den i en tolkefaglig kontekst.

Fremstillingen er tett knyttet opp mot den norske virkeligheten slik tolken møter den i sitt arbeid i rettssalen, samt ved tolking i politiavhør, asylintervju, for innsatte i fengsel og i barnevernssaker.

Tolking i justissektoren har omfattende henvisninger til nett- og papirbaserte terminologikilder innen de forskjellige emneområdene. Den har et fyldig stikkordregister, som er et godt utgangspunkt for terminologiarbeid på andre språk.

Status: I salg
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 476
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
ISBN/EAN: 9788202604127

Hanne Mørk:

Spansk juridisk–økonomisk ordbok, norsk–spansk

Spansk juridisk–økonomisk ordbok, norsk–spansk, er den mest omfattende ordbok av sitt slag i Norge.

Den er et uvurderlig hjelpemiddel for jurister, universitetslærere, studenter, tolker, oversettere og alle som arbeider med spansk i forvaltningen og næringslivet.

Ordtilfanget omfatter strafferett, selskapsrett, privatrett, EU-rett, regnskap og revisjon, offentlig forvaltning, administrasjon i næringslivet, arbeidsliv, politikk, skatt og trygd.

Oppslagsordene, uttrykkene og eksemplene er hentet fra de nyeste utgavene av norske og spanskspråklige lover, regler og forvaltningsdokumenter. EU-termer er innarbeidet der dette er relevant. Kildematerialet er originaltekster som enten finnes på begge språk, eller er oversatt av forfatteren.

Boken inneholder 22 500 oppslagsord og 10 000 eksempler og uttrykk.

Spansk juridisk–økonomisk ordbok norsk–spansk

Status: I salg
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 624
Forlag: Cappelen Damm
ISBN/EAN: 9788202337537

Hanne Mørk:

Norsk-spansk ordbok for næringslivet

Ordboka dekker strafferett, selskapsrett, regnskap og revisjon, offentlig forvaltning, administrasjon i næringslivet, politikk, skatt og trygd.

Den inneholder også særlister over ordgrupper som land, språk, mynt, nasjonalitet, de alminneligste ville vekster og prydvekster, samt vanlige fiskeslag.

Boka er ment som et hjelpemiddel for oversettere, tolker, næringsdrivende og lærere som allerede behersker spansk.

Utsolgt fra forlaget

Status: Utsolgt
Utgivelsesår: 2000
Antall sider: 268
Forlag: Cappelen Damm
ISBN/EAN: 8276341446