Hanne Mørk tilbyr tolking i språkkombinasjonen norsk (A) spansk, engelsk (B) svensk, dansk (C), og gjør skriftlige oversettelser mellom norsk, engelsk og spansk. I tillegg yter hun faglig rådgiving og kvalitetssikring innenfor tolking og oversettelse.

Tjenester

 • Tolking
 • Oversettelse
 • Rådgiving
Ollanta Humallas og Jonas Gahr Støre 2010
Hanne Mørk tolker under Perus President Ollanta Humallas besøk til Norge i 2010. Her fra pressemøte sammen med tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Tolking

Jeg tilbyr simultan-, konsekutiv- og liaison/hvisketolking etter internasjonale kvalitetsstandarder (Aiic) i språkkombinasjonen:

 • A – norsk
 • B – spansk, engelsk
 • C – svensk, dansk

Jeg tilbyr

 • tolketjenester og rekruttering av profesjonelle tolketeam til flerspråklige konferanser
 • rettstolking ved nasjonale og internasjonale domstoler
Hanne Mørk i tolkeboksen
Hanne Mørk tolker ved ILO – International Labour Organization

Oversettelser

Jeg oversettelser skriftlig på norsk, engelsk og spansk med rask levering og til konkurransedyktige priser.

Oversettelse av alle typer dokumenter og tekster

 • forretningsmessige
 • tekniske
 • juridiske
 • økonomiske
 • politiske

Rådgiving og kvalitetssikring

Jeg tilbyr rådgivning og hjelp innen tolking og oversettelse.

 • Råd og praktisk hjelp ved skriftlige oversettelser og behov stempler på dokumenter fra norske myndigheter, der hvor det er nødvendig.
 • Rådgiving ved innkjøp og bruk av konferanseutstyr
 • Rådgiving ved planlegging og gjennomføring av delegasjonsbesøk og møter

Språklig kvalitetssikring og alle typer korrektur.

Tolkeoppdrag for Fagforbundet på besøk i Brussel, Belgia