Hanne Mørk

Hanne Mørk er statsautorisert translatør med lang erfaring som tolk med språkkombinasjonen norsk – spansk, engelsk – svensk, dansk.

Hun oversetter forretningsmessige, tekniske, juridiske, økonomiske og politiske tekster. Hanne Mørk er ordbokforfatter av Norsk-spansk juridisk elektronisk ordbok (2020), Tolking i justissektoren (2019), og Spansk juridisk–økonomisk ordbok norsk–spansk (2017).

Oppdragsgivere

Stortinget, Statsministerens kontor, departementer, Europarlamentet, Den europeiske domstol (ECJ), EU-kommisjonen, norske og utenlandske fag- og hjelpeorganisasjoner, det norske rettsvesenet er blant Hanne Mørks oppdragsgivere.

Simultan-, konsekutiv- og liaison / hvisketolking mellom språkene norsk – spansk, engelsk – svensk, dansk, etter internasjonale kvalitetsstandarder (aiic).

Konferanse- og rettstolking nasjonalt og internasjonalt.

Statsautoriserte oversettelser av dokumenter og tekster på norsk, engelsk og spansk.

Oversettelse av forretningsmessige, juridiske, økonomiske og politiske tekster på norsk, spansk og engelsk.

Rådgivning ved oversettelser og nødvendige stempler fra norske myndigheter.

Rådgiving for konferanseutstyr, delegasjonsbesøk og møter.

Hanne Mørk:

Elektronisk ordbok i Ordnett.no
Norsk-spansk juridisk ordbok

En avansert ordbok for juss, økonomi, politikk og arbeidsliv

Den mest omfattende ordboken innen sitt område. Inneholder 23.000 oppslagsord og 10.000 eksempler.

En tidligere versjon av ordboken er utgitt i papirutgave (CappelenDamm, 2017).

Kr 472,- per år/kr 42 per måned

Prøv gratis i 30 dager: Ta kontakt med Hanne Mørk, eller forlaget for få tilsendt adgangskode.

Les mer

Kjøp boka

Kjøp Norsk-spansk juridisk ordbok elektronisk ordbok

Hanne Mørk:

Tolking i justissektoren

En innføring i tolking i retten, hos politiet, barnevernet, i asylsaker og i fengselet

Boka Tolking i justissektoren gir en grundig innføring i tolketeknikkene som brukes og etikken som gjelder for tolking generelt og for justissektoren spesielt. Også de reglene som ligger til grunn for de enkelte tolkesituasjonene behandles.

De mange praktiske, etiske og språklige dilemmaene tolken må ta stilling til i sitt arbeid beskrives og drøftes i detalj, i tillegg gis en innføring i de viktigste lovene og begrepene som en habil rettstolk må kjenne til.

Les mer

Kjøp boka

Kjøp boka Tolking i justissektoren

Hanne Mørk:

Spansk juridisk–økonomisk ordbok
norsk–spansk

Spansk juridisk–økonomisk ordbok, norsk–spansk, er den mest omfattende ordbok av sitt slag i Norge.

Den er et uvurderlig hjelpemiddel for jurister, universitetslærere, studenter, tolker, oversettere og alle som arbeider med spansk i forvaltningen og næringslivet.

Les mer

Kjøp boka

Spansk juridisk–økonomisk ordbok norsk–spansk