Hanne Mørk

Hanne Mørk er statsautorisert translatør med lang erfaring som konferansetolk og rettstolk i Norge og utlandet. Hun engasjeres også som tolk i offisielle sammenhenger. Hun har jobbet med simultan- og konsekutivtolking mellom norsk, spansk og engelsk, og fra dansk og svensk til engelsk og spansk.

Hanne Mørk har bred internasjonal erfaring, og har arbeidet som konferansetolk for norske og utenlandske oppdragsgivere siden 1987.  Hun har jobbet for EU-parlamentet, EU-domstolen og EU-Kommisjonen siden 1995.

Oppgavene har vært svært varierte og dekker alt fra IT til landbruksstatistikk og internasjonale beskatningsregler.

Hanne Mørk er ekstern sensor ved translatøreksamen ved NHH Norges handelshøgskole, og foreleser i juridiske oversettelse ved Universitetet i Agder og i rettstolking ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Bakgrunn

  • Boston University: Bachelor of Science (BSc), Journalism
  • Universidad de Costa Rica: Sociology
  • Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, Ciudad de México
  • University of Geneva

Medlem av

  • Aiic – International Association of Conference Interpreters
  • SimNet – En gruppe profesjonelle konferansetolker medlem av Aiic
  • NFFO – Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening